Dataset

Motorvoertuigen van particulieren; wijken en buurten, 2016

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 19-05-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Verkeer
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft per gemeente, wijk en buurt (indeling 2016), cijfers over personenauto's, motorfietsen en voertuigen met bromfietskenteken op naam van natuurlijke personen (particulieren). Bij de personenauto’s is een uitsplitsing gemaakt naar leeftijd van het voertuig, een uitsplitsing naar brandstoftype en er zijn relatieve aantallen opgenomen (personenauto's per huishouden en personenauto's naar oppervlakte).

Alle cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van RDW. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op 1 januari van het betreffende jaar in het kentekenbestand voorkwamen. Deze tabel met wijk- en buurtinformatie heeft alleen betrekking op het aantal motorvoertuigen op naam van natuurlijke personen (particulieren). Eenmanszaken, rederijen en maatschappen vallen hier ook onder, aangezien voertuigen van deze organisaties altijd op de particuliere naam van de eigenaar staan. De voertuigen op naam van rechtspersonen (bedrijven) zijn buiten beschouwing gelaten, om vertekening van de cijfers door grote verhuur- en leasebedrijven te voorkomen. Dit in tegenstelling tot de tabellen 'Kerncijfers wijken en buurten' waarbij alle motorvoertuigen, dus ook op naam van bedrijven, zijn meegenomen.

Gegevens beschikbaar over 2016

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 november 2016 Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het derde kwartaal van 2017 komt een nieuwe tabel met cijfers over 2017 beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83603NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83603NED

Personenauto (leeftijd, brandstof, per huishouden en per oppervlakte), motorfiets, bromfiets, uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83603NED

Personenauto (leeftijd, brandstof, per huishouden en per oppervlakte), motorfiets, bromfiets, uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten