type-icon

Toepassing

Zoeken

26 toepassingen

 • Met de analysekaarten RES presenteren wij voor alle RES-regio’s eenduidige set basisgegevens over energiegebruik, -productie en -infrastructuur. De gegevens zijn gebaseerd op diverse, algemeen beschik...

 • type-icon

  Toepassing

  Energieopwek

  Internationaal is in detail vastgelegd welke vormen van energie meetellen als hernieuwbaar (duurzaam) en welke vormen niet. Ook is afgesproken op welke wijze er geteld wordt. Voor de EU is dat vastgel...

 • type-icon

  Toepassing

  Energietransitie

  De energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele energie naar hernieuwbare energie. Fossiele energie is afkomstig uit steenkool, aardolie en aardgas. Het verbranden hiervan veroorzaakt ...

 • De Energiebesparingsverkenner toont u de vele energiebesparingsmogelijkheden van een woning en berekent direct uw financiële voordeel.

 • RVO heeft met de haar ter beschikking staande data een aantal viewers samengesteld voor overheden als gemeenten en provincies en adviesorganisaties die zich bezighouden met de energietransitie.

 • Op deze pagina vind je alle datasets die we aanbieden vanuit het portaal.

 • Sinds het klimaatakkoord van Parijs worden in hoog tempo plannen gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In die plannen is een grote rol weggelegd voor het verduurzamen van de ener...

 • Dashboard waarin het energieverbruik van retailvastgoed op laag regionaal niveau wordt weergegeven, 2018. https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/27/energieverbruik-retailvastgoed-2018 Als onderdeel...

 • De Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) helpt gemeenten bij het werken met de data die nodig zijn voor het maken van o.a een Transitievisie Warmte. Uiteraard sluit DEGO waar mogel...

 • Deze atlas, de NEA, is het platform voor informatie over energie in Nederland. De energievoorziening is aan het veranderen. Er komen steeds meer particuliere zonnepanelen en de overheid investeert in ...