Organisatie

Tilburg (Gemeente)

Permanente linkGekopiëerd
Tilburg is een stad in de Nederlandse provincie Noord-Brabant en hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Tilburg.
Logo Tilburg

36 datasets

 • Beschrijving: De strooiroutes van het BAT, voor wegen en fietspaden Bron: BAT Doel registratie: Inzichtelijk maken van de strooiroutes Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of...

  Data eigenaar: Tilburg (Gemeente)
  Bijgewerkt: 20-09-2021
  Thema:
  • Bestuur
 • Beschrijving: Locatie van openbare toiletten in Tilburg. Bron: Kernregistratie Tilburg Doel registratie: - Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden ...

  Data eigenaar: Tilburg (Gemeente)
  Bijgewerkt: 04-10-2021
  Thema:
  • Bestuur
 • Beschrijving: De gemeente Tilburg en de woningcorporaties WonenBreburg, TBV Wonen en Tiwos investeren de komende tien jaar in vijf van de armste wijken in Tilburg Bron: gemeente Tilburg Doel regis...

  Data eigenaar: Tilburg (Gemeente)
  Bijgewerkt: 04-10-2021
  Thema:
  • Bestuur
 • Beschrijving: De gemeentelijke lijst van Monumentale Bomen Tilburg (GLMB) wordt door het college van Burgemeester en wethouders vastgesteld. Deze lijst omvat een inventarisatie van de gemeentelijke e...

  Data eigenaar: Tilburg (Gemeente)
  Bijgewerkt: 04-10-2021
  Thema:
  • Bestuur
 • Beschrijving: Op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 worden de grenzen van de bebouwde kom vastgesteld door de gemeenteraad. Besluiten over wijzigingen in de komgrens lopen soms voorui...

  Data eigenaar: Tilburg (Gemeente)
  Bijgewerkt: 04-10-2021
  Thema:
  • Bestuur
 • Beschrijving: Focuswijken zijn (sub)wijken die meervoudige complexe problematiek hebben, waarvoor een meerjarig actieplan wordt gemaakt, in nauwe samenwerking met in- en externe partners (waaronder b...

  Data eigenaar: Tilburg (Gemeente)
  Bijgewerkt: 04-10-2021
  Thema:
  • Bestuur
 • Beschrijving: Omvat de terreinen die gebruikt worden voor sociaal culturele voorzieningen, zoals de ziekenhuizen, universiteiten, en multifunctionele accommodaties Bron: Beheerbeleidsplan gemeente T...

  Data eigenaar: Tilburg (Gemeente)
  Bijgewerkt: 04-10-2021
  Thema:
  • Bestuur
 • Beschrijving: Dit zijn parken met een cultuurhistorisch karakter, evenals de grotere groene verblijfsgebieden met een gebruik en uitstraling op bovenwijks, stedelijk niveau Bron: Beheerbeleidsplan g...

  Data eigenaar: Tilburg (Gemeente)
  Bijgewerkt: 04-10-2021
  Thema:
  • Bestuur
 • Beschrijving: Het Normaal Amsterdams Peil wordt zichtbaar gemaakt aan de hand van hoogtemerken. NAP hoogtemerken zijn meetmerken in de vorm van bronzen bouten, die geplaatst zijn op stabiele objecten...

  Data eigenaar: Tilburg (Gemeente)
  Bijgewerkt: 04-10-2021
  Thema:
  • Ruimte en infrastructuur
 • Beschrijving: Het overig (landelijk) gebied buiten de bebouwde kom. Gebied met overwegend agrarisch karakter. Bron: Beheerbeleidsplan gemeente Tilburg Doel registratie: Belangrijke bijdrage leveren...

  Data eigenaar: Tilburg (Gemeente)
  Bijgewerkt: 02-10-2021
  Thema:
  • Bestuur