Organisatie

Overijssel (Provincie)

Permanente linkGekopiëerd
Overijssel is een provincie in het oosten van Nederland. De rivier de IJssel vormt in het zuidwesten grotendeels de natuurlijke grens met Gelderland.
Logo Overijssel

7 datasets

 • Warmte koude opslag (WKO) is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen. De maximale kD (m2/d) v...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 26-01-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Hoeveelheid biomassa per gemeente in kton droge stof per jaar. Hiervoor zijn de hoeveelheden bermmaaisel riet en heide, stengel en blad bij elkaar opgeteld. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "bi...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 26-01-2023
  Thema:
  • Economie
  • Natuur en milieu
 • Bij geothermie wordt warmte uit diepe aardlagen (kleiner dan 1500 m) gebruikt om huizen, kantoren of kassen te verwarmen. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer terug in de bodem gebracht. Voor ge...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 26-01-2023
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • Bij hoge temperatuur opslag (HTO) word een doorlatend pakket gebruikt om (een overschot aan) warm water op te slaan, zodat het onttrokken kan worden op het moment dat dit nodig is. Meestal wordt gebru...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 26-01-2023
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • Open bodemenergiesystemen maken gebruik van zandpakketten in de ondergrond tot een maximale diepte van circa 250 meter beneden maaiveld (m-mv). De landelijke bodemgeschiktheidskaarten voor open system...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 26-01-2023
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • Gemiddeld laagste grondwaterstand t.o.v. het lokale maaiveld. GLG berekeningen zijn uitgevoerd voor 25x25 cellen, afkomstig uit het AHN (Actueel hoogtebestand Nederland) en gebaseerd op veldmetingen m...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 26-01-2023
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) t.o.v het lokale maaiveld. GHG berekeningen zijn uitgevoerd voor 25x25 cellen, afkomstig uit het AHN (Actueel hoogtebestand Nederland) en gebaseerd op veldmetin...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 25-01-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Ruimtelijke ordening