Organisatie

Interprovinciaal Overleg (Provincie)

Permanente linkGekopiëerd
Het Interprovinciaal Overleg is de vereniging van de twaalf Nederlandse provincies. De vereniging behartigt de belangen van de 12 provincies en vormt een platform voor de uitwisseling van kennis en innovatie. Het bestuur van het IPO bestaat uit dertien leden, van elke provincie één gedeputeerde plus een voorzitter.
Logo Interprovinciaal Overleg

11 data requests