type-icon

Organisatie

Inspectie van het Onderwijs

Permanente linkGekopiëerd

9 datasets

 • Op deze pagina vindt u het bestanden met het (eind)oordeel van besturen, scholen en afdelingen. De bestanden gaan over de kwaliteit van het onderwijs op scholen en het financiële beheer bij besturen. ...

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs
  Bijgewerkt: 31-01-2021
  Thema: Financieel toezicht, Onderwijs en wetenschap, Basisonderwijs, Middelbaar beroepsonderwijs, Overige vormen van onderwijs, Voortgezet onderwijs
 • De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen/opleidingen. We beoordelen daarnaast het financieel beheer en kwaliteitszorg en ambitie bij besturen. Besturen van s...

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Onderwijs en wetenschap, Basisonderwijs, Middelbaar beroepsonderwijs, Overige vormen van onderwijs, Voortgezet onderwijs
 • In het voortgezet onderwijs moet het bevoegd gezag het (voornemen tot) een verwijdering van een leerling alsmede een schorsing van een leerling langer dan een dag melden bij de Inspectie van het Onder...

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Onderwijs en wetenschap, Basisonderwijs, Overige vormen van onderwijs, Voortgezet onderwijs
 • In deze bestanden vindt u de namen en vestigingsplaatsen van Excellente scholen. Dit zijn scholen met bijzondere kwaliteiten. Naast goed onderwijs hebben deze scholen een specifiek en uniek excellenti...

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Onderwijs en wetenschap, Basisonderwijs, Overige vormen van onderwijs, Voortgezet onderwijs
 • type-icon

  Dataset

  Schoolweging PO

  De schoolweging gebruiken wij als we de leerresultaten van scholen in het basisonderwijs beoordelen. In het onderwijsresultatenmodel dat op 1 augustus 2020 in gaat, gebruiken we de gemiddelde schoolwe...

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs
  Bijgewerkt: 31-01-2021
  Thema: Basisonderwijs
 • Toezichtarrangementen voortgezet onderwijs per gemeente 2014

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Voortgezet onderwijs
 • In 2013 stelde de inspectie bij de 322 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs toezichtarrangementen vast voor 640 locaties (hierna: scholen). Achttien locaties zijn nieuw en hebben nog geen arra...

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs
  Bijgewerkt: 31-01-2021
  Thema: Overige vormen van onderwijs
 • Deze indicatoren zijn vastgesteld en gepubliceerd in rapporten van de onderwijssectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De bes...

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs
  Bijgewerkt: 31-01-2021
  Thema: Onderwijs en wetenschap, Basisonderwijs, Middelbaar beroepsonderwijs, Overige vormen van onderwijs, Voortgezet onderwijs
 • Het toezichtarrangement van scholen in het basisonderwijs op 1 september 2013

  Data eigenaar: Inspectie van het Onderwijs
  Bijgewerkt: 30-08-2020
  Thema: Basisonderwijs

Filter je resultaten