Organisatie

Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)

Permanente linkGekopiëerd
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijswetten en -regelingen uit. Ook voert DUO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet inburgering uit.
Logo Dienst Uitvoering Onderwijs

44 data requests