Wfs buslijnen Gelderland

Status

Nummer Dataverzoek
1961
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data beschikbaar gemaakt
Toelichting status
We hebben de services https://geoserver.prvgld.nl/geoserver/PGR_C/wfs bekeken en er bleek inderdaad een rechten kwestie niet goed te staan.

Nu zou de wfs services het goed moeten doen.
Data-eigenaar
Gelderland
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://data.overheid.nl/dataset/48830-vervoer--buslijnen--provincie-gelderland

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Verkeer
Gevraagde data
Voor een gemeente in Gelderland wil ik graag gebruik maken van de wfs van de buslijnen en bushaltes in Gelderland.

Het betreft deze service:
https://geoserver.prvgld.nl/geoserver/PGR_C/wfs

De haltepunten gaan goed, buslijnen niet. Bij de buslijnen krijg ik binnen FME een foutmelding die mogelijk te maken heeft met het referentiestelsel.(border)

Willen jullie deze service eens controleren?

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Gelderland

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelgroep aanvrager
Ondernemer