Verzoek om adressenlijst Staatseigendommen

Status

Nummer Dataverzoek
1968
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Gepland om data beschikbaar te maken
Toelichting status
Helaas is het vrijgeven van deze open data set in het verleden niet mogelijk geweest, pas afgelopen maand zijn hiervoor benodigde informatiesystemen definitief in productie genomen. Vrijgeven van de gedefinieerde datasets heeft nu wel prioriteit en we hopen dit op korte termijn te realiseren, zeker voor deze specifieke dataset.
Data-eigenaar
Rijksvastgoedbedrijf
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://data.overheid.nl/dataset/staatseigendommen

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Huisvesting
Gevraagde data
Staatseigendommen
Gewenste start- en einddatum van de data
Gewenst dataformaat
XLS

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Rijksvastgoedbedrijf
Heeft u problemen gehad met het zoeken naar de data?
Ja
Zoekpogingen
ik ben op zoek naar een adressenbestand van: 'Vastgoed (onroerend goed) in eigendom van de Staat der Nederlanden "

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Assetmaps wil een kaart inrichten waarin Vastgoed (onroerend goed) in eigendom van de Staat der Nederlanden zichtbaar is. Deze kaart zal worden gebruikt als demo omgeving waarin de functionaliteiten van Assetmaps worden getoont.
Doelgroep aanvrager
Ondernemer