Toegang tot dataset

Status

Nummer Dataverzoek
1949 (was 1947)
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data niet beschikbaar
Toelichting status
De 10 cm RGB data is niet voor iedereen toegankelijk. Alleen deelnemers aan het samenwerkingsverband kunnen d.m.v. een PKI overheidscertificaat toegang krijgen tot de webservice. Het is dus afhankelijk van de aanvrager of we deze verder kunnen ondersteunen bij het aansluiten op de webservices.

De aanvrager neemt persoonlijk contact op met de data-eigenaar.
Data-eigenaar
Dienst voor het kadaster en de openbare registers
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://data.overheid.nl/dataset/59920-luchtfoto-2019-10cm-rgb

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Luchtvaart
Gevraagde data
Luchtfoto 2019 10cm RGB
Gewenste start- en einddatum van de data
-
Gewenst dataformaat
OGC:WMS

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Dienst voor het kadaster en de openbare registers
Heeft u problemen gehad met het zoeken naar de data?
Nee

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Onze organisatie wil deze kaartlaag toepassen om de voorbereiding van onbemande luchtvaart operaties op te baseren. Hierbij is de nauwkeurigheid en actualiteit van de beschikbare omgevingsinformatie van belang voor de veiligheid. Met deze dataset beschikken wij over een actueel en accuraat beeld van Nederland.
Commercieel doel
Ja
Doelgroep aanvrager
Ondernemer