Green spaces shapefile in Enschede Municipality

Status

Nummer Dataverzoek
2018-1788
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data was al beschikbaar
Toelichting status
Wat op data.overheid.nl stond waren volgens mij onze eigen groenvakken uit de GBKN (voorloper van de BGT)
We hebben natuurlijk de BGT. Die is vrij te downloaden hier https://data.overheid.nl/dataset/51977-basisregistratie-grootschalige-topografie--bgt-
Daarin zitten groenvakken.
Daarnaast hebben we GBI met groenbeheer vakken, waarvan we op dit moment nog geen data openbaar beschikbaar stellen. De gemeente is dus bezig om dit mogelijk als open data ter beschikking te stellen.
Data-eigenaar
Enschede
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://data.overheid.nl/dataset/51977-basisregistratie-grootschalige-topografi…

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Natuur en milieu
Gevraagde data
Groenbeheer - Gemeente Enschede
Gewenste start- en einddatum van de data

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Enschede
Overheidsorganisatie (Oud)
Gemeente | Enschede

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Student research
Doelgroep aanvrager
Student of wetenschapper