geregistreerde aantallen Tsjechen/Slowaken in Nederland tot 1989

Status

Nummer Dataverzoek
1959
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data was al beschikbaar
Toelichting status
Het CBS heeft de volgende statistieken tot haar beschikking:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/03743/table?dl=28E7A

Aantallen Tsjechen/Slowaken in Nederland zijn alleen beschikbaar vanaf 1996.
Data-eigenaar
Centraal Bureau voor de Statistiek
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://data.overheid.nl/dataset/53271-bevolking--geslacht--leeftijd-en-nationa…

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Migratie en integratie
Gevraagde data
Ik was op zoek naar de Nederlandse data of een referentie naar een onderzoek m.b.t. de geregistreerde aantallen Tsjechen/Slowaken in Nederland tot 1989.

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Centraal Bureau voor de Statistiek

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelgroep aanvrager
Burger