Dataverzoek indienen

Naar welke data bent u op zoek?

Verplicht veld
Verplicht veld ? Explanation
Geef hier kort en bondig een omschrijving aan naar welke data u op zoek bent. Een heldere omschrijving vergemakkelijkt het helpen vinden waar u naar op zoek bent.
Sluiten
Verplicht veld ? Explanation
Klik met uw muis op het veld en kies een thema dat past bij de dataset.
Sluiten
? Explanation
Geef hier het gewenste formaat van de data aan waar u naar op zoek bent.
Sluiten
Gewenste start- en einddatum van de data
Indien van toepassing, beschrijf hier de begin- en einddatum van de gevraagde data.

Weet u de mogelijke bron van de data?

Verplicht veld ? Explanation
Kies hier uit de lijst de overheidsorganisatie waarvan u denkt dat deze de data mogelijk ter beschikking heeft.
Sluiten
? Explanation
Beschrijf in dit veld kort en bondig welke zoekpogingen u heeft ondernomen om de gevraagde data te verkrijgen.
Sluiten

Waar wilt u de data voor gebruiken?

? Explanation
Om u goed van dienst te kunnen zijn, kunt u hier aangeven wat de doelstelling van uw dataverzoek is. Wat gaat u doen met de data?
Sluiten
? Explanation
Kies hier uit de lijst of u een commercieel doel heeft met de data of niet.
Sluiten

Uw gegevens (deze gegevens worden NIET publiek zichtbaar)

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

KOOP (onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) verwerkt de persoonsgegevens, die u ons verstrekt bij het stellen van uw vraag, om uw vragen te beantwoorden en u te kunnen bereiken. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ter beantwoording van uw vragen.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De gegevens, die in het contactformulier worden gevraagd, zijn noodzakelijk om uw reactie adequaat, tijdig en compleet te kunnen behandelen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw gegevens van het contactformulier worden geregistreerd in het meldingen-informatiesysteem van KOOP. De melding wordt vervolgens behandeld door servicedeskmedewerkers en/of verdere specialisten. Als eerste krijgt u een bevestiging van de ontvangst van uw melding. Nadien zal u verder bericht krijgen over de behandeling van uw melding. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de behandeling van uw reactie.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

KOOP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarnaast worden gegevens gebruikt voor kennisopbouw, het verbeteren van de werking van websites, het bijhouden van statistieken en het functioneren van de Servicedesk. Indien er een motief is om het handelen van de overheid inzichtelijk te houden, bijvoorbeeld bij het aanvragen en verstrekken van accounts, worden gegevens permanent bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Voor uw rechten m.b.t. de verwerking van uw gegevens verwijzen wij u naar de privacyverklaring van deze website. U kunt ook contact opnemen met de Servicedesk van KOOP: servicedesk@koop.overheid.nl.

Akkoordverklaring Verplicht veld