Beschikbaar stellen open data tbv wegdektemperatuur Rijkswaterstaat

Status

Nummer Dataverzoek
1953
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data was al beschikbaar
Toelichting status
Inmiddels ben ik er zelf achter hoe de wegdektemperatuur uitgelezen kan worden uit de online beschikbare informatie van de betreffende website:
https://www.rijkswaterstaatstrooit.nl/geoserver/strooi/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&outputFormat=json&format_options=callback%3AgetJson&SrsName=EPSG%3A4326&typeName=strooi%3Aroad_temperatures
id 0850 hoort bij Venlo-knooppunt Zaarderheiken, dus dan is verwerking van de data zeer eenvouding.
Data-eigenaar
Rijkswaterstaat
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://data.overheid.nl/dataset/63379-locatie-meetpunten-gladheidsmeldsysteem

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Rijksoverheid
Gevraagde data
Op https://www.rijkswaterstaatstrooit.nl/ staat op diverse locaties in NL de wegdektemperatuur weergegeven op de kaart. Deze data is helaas niet publiekelijk beschikbaar zonder deze website in te zien(althans ik kan geen andere site vinden waar die data vanaf gehaald kan worden). Graag zou ik deze via http(s) call in willen zien, per locatie met de actuele waarde en tijdstip van meting. Historisch verloop is niet noodzakelijk.
Gewenst dataformaat
JSON

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Rijkswaterstaat
Heeft u problemen gehad met het zoeken naar de data?
Nee
Zoekpogingen
https://www.rijkswaterstaatstrooit.nl/
In de sourcecode is geen API call te vinden die de daadwerkelijke waarde in tekst formaat toont. Het lijkt erop dat er een png gegenereerd wordt met daarin de waarde. Ik kom voor locatie Venlo tot de volgende url:

https://www.rijkswaterstaatstrooit.nl/geoserver/strooi/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&outputFormat=json&format_options=callback%3AgetJson&SrsName=EPSG%3A4326&typeName=strooi%3Aroad_temperature

maar deze resulteert in een error mogelijk omdat er parameters ontbreken.

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Puur informatief, voor prive gebruik, aangezien ik graag data van mijn eigen omgeving (locatie Venlo) wil inzien, die uiteindelijk geintegreerd wordt in mijn home automation (domotica), waarbij historische data dan opgeslagen kan worden. Ditzelfde wordt ook gedaan voor NAP stand van de Maas (wél makkelijk opvraagbaar via http link).
Commercieel doel
Nee
Doelgroep aanvrager
Burger