aanleveren luchtfoto Noordeplas bij Roermond

Status

Nummer Dataverzoek
2018-1793
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data niet beschikbaar
Toelichting status
De data-eigenaar geeft aan dat in de algemene voorwaarden van onze leverancier staat “gebruiksrecht zonder commerciële exploitatie volgens gebruikersovereenkomst.”
We kunnen ze inzetten voor al onze eigen taken maar mogen het niet verveelvuldigen of gebruiken voor commerciële doeleinden. Wanneer wij ze doorgeven aan derden , hebben we geen zicht meer op wat ermee gebeurd.
Data-eigenaar
Roermond

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Natuur en milieu
Gevraagde data
Ik ben op zoek naar een luchtfoto die ik kan inlezen in GIS (Luchtfoto 2018 10cm RGB)

Het gaat om een luchtfoto van onderstaand gebied langs de Maas (ter hoogte van Roermond). Alleen de meeste recente luchtfoto en tevens zo scherp mogelijk. De foto moet in GIS kunnen worden ingelezen (bijv. als layer).
Gewenste start- en einddatum van de data
-

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie (Oud)
ZBO | Kadaster

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Vaststellen van de exacte locaties van een aantal recent aangelegde buispalen (10 stuks) in de Noorderplas bij Roermond. Alleen de meest recente luchtfoto noodzakelijk..
Doelgroep aanvrager
Overheidsorganisatie