Terug naar overzicht

Impact story: prijzendashboard CBS

Impact-story | Aangemaakt: 02-06-2022 | Aangepast: 03-06-2022

Het CBS ontwikkelt jaarlijks meerdere toepassingen met open data. Dit keer gaan we in gesprek over het prijzendashboard. 

Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en waar werk je?

Ik ben werkzaam als senior onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik doe onderzoek op veel terreinen, onder meer op het terrein van overheidsfinanciën en van prijzen.

Aan welke toepassing heb je gewerkt?

Ik heb samen met collega’s een aantal dashboards ontwikkeld. Eén daarvan is het prijzendashboard.  

Voor wie heb je dat gedaan en waarom?

Het prijzendashboard is in de eerste plaats bedoeld  voor beleidmakers, journalisten en opiniemakers, maar daarnaast ook voor iedereen die geïnteresseerd is in prijzen en alles wat daar omheen speelt.

Welk probleem los je daarmee op?

Een belangrijke en veel gebruikte statistiek is de consumentenprijs index (CPI). Dit cijfer staat vaak ook sterk in de belangstelling. In het prijzendashboard laten we zien dat niet alleen huishoudens maar ook andere belangrijke segmenten van de economie te maken hebben met prijsveranderingen (meestal prijsstijgingen). 

Wat betekent deze toepassing voor de gebruiker?

De gebruiker kan in één oogopslag zien of er in de diverse segmenten van de economie sprake is van een ‘gebruikelijke’ prijsontwikkeling of niet. 

Welke data gebruik je hiervoor?

In principe worden alleen gegevens gebruikt uit de publieke databases van het CBS (StatLine), Eurostat en DNB. Soms is een gegeven tijdelijk niet beschikbaar. In dat geval wordt een vervangend cijfer gezocht in publieke databases van andere organisaties. 

Elk project kent ook uitdagingen. Waar liep jij tegenaan?

Een belangrijke uitdaging was de keuze van de prijsindicatoren. De indicatoren moeten met elkaar een goed en representatief beeld geven van de prijsveranderingen in de verschillende segmenten van de economie. Een aantal van de indicatoren die we graag hadden opgenomen waren echter alleen beschikbaar op kwartaalbasis of op jaarbasis terwijl voor het dashboard maandcijfers nodig zijn. En dan begint de speurtocht naar goede vervangers.

Is er nog iets anders dat je over dit onderwerp kwijt wilt?

Belangrijk is de definitie van een “gebruikelijke prijsverandering”. In het eerste deel van het dashboard is hiervoor door het CBS een keuze gemaakt. In een tweede en meer uitgebreide deel van het dashboard kan de gebruiker zelf zijn eigen keuze hierin maken. Ik raad daarom iedereen aan om ook eens het tweede deel van het dashboard te bezoeken. De link naar deze meer uitgebreide versie staat onderaan het startscherm (deel één) van het dashboard.

Als mensen na het lezen behoefte hebben aan meer informatie, waar kunnen ze dan terecht?

Voor vragen kan men bij het CBS terecht bij de infoservice (infoservice@cbs.nl). En op het prijzendashboard

Meepraten over de impact van data?

Word gratis lid van onze data communities, binnen 1 minuut heb je een account aangemaakt en praat je mee op: www.datacommunities.nl.