Terug naar overzicht

Impact story: Overheidsfinanciën

Impact-story | Aangemaakt: 13-06-2022 | Aangepast: 13-06-2022

Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en waar werk je?

Ik werk als senior onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik doe onderzoek op veel terreinen, onder meer op het terrein van overheidsfinanciën en van prijzen.

Aan welke toepassing heb je gewerkt?

Ik heb, samen met collega’s, een aantal dashboards ontwikkeld. Eén daarvan is het dashboard overheidsfinanciën.  

Voor wie heb je dat gedaan en waarom?

Het dashboard overheidsfinanciën is in de eerste plaats bedoeld  voor beleidmakers, journalisten en opiniemakers, maar daarnaast ook voor iedereen die geïnteresseerd is in overheidsfinanciën en de ontwikkelingen daarvan in de tijd.

Welk probleem los je daarmee op?

StatLine, de statistische database van het CBS, bevat veel informatie over overheidsfinanciën. Het valt soms niet mee om binnen die hoeveelheid gegevens de gegevens te vinden die je zoekt. Het dashboard overheidsfinanciën is ontwikkeld als een soort extra index om het zoeken in de rijkdom aan gegevens te vergemakkelijken.

Welke data gebruik je hiervoor?

Er wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de publieke databases van het CBS (StatLine). 

Als je terugkijkt: wat is dan anders gelopen dan je dacht?

In een eerste concept van het dashboard zat een zogenaamd stroomdiagram waarmee de geldstromen tussen de verschillende overheden zichtbaar werd gemaakt. Uit een consultatie van potentiële gebruikers bleek deze data-visualisatie te ingewikkeld. Hij is dan ook gesneuveld.

Als mensen na het lezen behoefte hebben aan meer informatie, waar kunnen ze dan terecht?

Voor vragen kan men bij het CBS terecht bij de infoservice (infoservice@cbs.nl).

Meepraten over de impact van data?

Word gratis lid van onze data communities, binnen 1 minuut heb je een account aangemaakt en praat je mee op: www.datacommunities.nl.