Terug naar overzicht

Impact story: Melvin

Impact-story | Aangemaakt: 14-06-2021 | Aangepast: 02-08-2022

De infrastructuur in Nederland is altijd 'up and running'. Hoe zorg je ervoor dat de weggebruiker op de hoogte is van wegwerkzaamheden en evenementen die plaatsvinden? Wouter Luth, werkzaam bij het Nationaal Dataportaal Wegverkeer, vertelt ons over zijn toepassing en oplossing die hij hiervoor heeft bedacht.

Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en waar werk je?

Mijn naam is Wouter Luth, ik ben Product Owner bij het Nationaal Dataportaal Wegverkeer.

Aan welke toepassing heb je gewerkt?

Ik heb gewerkt aan de applicatie 'Melvin'. Melvin staat voor: 'MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland'. Melvin is het meldsysteem voor wegbeheerders, zij kunnen meldingen doen met betrekking tot wegwerkzaamheden en evenementen door heel Nederland. De meldingen in Melvin zijn zichtbaar op de publiekswebsite als deze door de wegbeheerder zijn gepubliceerd.

Voor wie heb je dat gedaan en waarom?

Melvin is ontwikkeld voor- en met de partners van het NDW; met name de provincies en grote steden waren nauw betrokken bij het ontwikkelproces.
Het Nationaal Dataportaal Wegverkeer, ook wel bekend als het NDW, is destijds gevraagd een systeem te ontwikkelen waarin wegwerkzaamheden en evenementen ingevoerd en afgestemd worden tussen alle wegbeheerders. Deze definitieve meldingen worden vervolgens als open data beschikbaar gesteld.

'Melvin past in de 'minder hinder' doelstelling'. 

Welk probleem los je daarmee op?

Melvin past in de 'minder hinder' doelstelling. Als wegbeheerders goed zicht hebben op elkaars werkzaamheden kunnen ze daarover met elkaar afstemmen en plannen. Hiermee zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk hinder voor weggebruikers ontstaat.

Wat betekent deze toepassing voor de gebruiker?

Melvin is een gebruikersvriendelijke applicatie waarin zowel een "simpele invoer" als "complexe invoer" mogelijk is. Hierdoor is het systeem geschikt voor, en in gebruik bij, zowel kleine- als grote gemeenten en provincies (en mogelijk in de toekomst ook bij Rijkswaterstaat). Verder werkt Melvin verbindend tussen de wegbeheerders. In eerste instantie in de afstemming maar ook als platform, waar nagedacht wordt over het uniformeren van werkprocessen. 

Wat is er veranderd voor je gebruikers sinds ze deze toepassing hebben?

Sinds de komst van Melvin zijn er steeds meer wegbeheerders bereid om desbetreffende informatie over wegen, werkzaamheden en evenementen in te voeren en te melden. Daarnaast is er door alle betrokken partijen goed zicht gekomen op alle werkzaamheden en evenementen die in heel Nederland plaatsvinden. Dit is erg prettig.

Welke data gebruik je voor deze toepassing?

Melvin gebruikt zowel inkomende- als uitgaande DatexII XML berichten. 
Daarnaast gebruiken wij NWB (Nationaal Wegenbestand) en OSM (OpenStreetMap) data voor onze kaarten en kaartdata, een andere NDW applicatie handelt de VILD vertalingen af.

Elk project kent ook uitdagingen. Waar liep jij tegenaan?

Alle betrokken partners hebben diverse wensen. Werkprocessen zijn niet overal hetzelfde, waardoor onze grootste uitdaging was om een systeem te bouwen dat zowel eenduidig is en tegelijk veel vrijheid biedt, zodat de toepassing voor alle betrokkenen gebruiksvriendelijk is.

Als je terugkijkt: wat is dan anders gelopen dan je dacht?

We werken volgens de agile methode, hierdoor had ik vooraf geen hele vast omlijnde verwachtingen van het project en de werkzaamheden. 

'Uiteindelijk vind ik het belangrijk dat we een goed product leveren waar gebruikers blij van worden'.

Wat is je persoonlijke band met het onderwerp?

Bij de start van de ontwikkeling van Melvin had ik nog geen dusdanige band met dit onderwerp. Hiervoor was ik actief bij het Openbaar Ministerie, dit betrof dus hele andere materie. Uiteindelijk vind ik het belangrijk dat we een goed product leveren waar gebruikers blij van worden. 

What's next? Wat staat er op de planning op het gebied van data?

We gaan ons nu richten op de verdere doorontwikkeling van de functionaliteiten van Melvin, dit doen wij op basis van de gebruikerservaringen die wij hebben ontvangen. Verder gaan we een slag maken met de integratie van vaarweg en wegen in één systeem, mogelijk ook met open data export voor vaarwegen (NtS berichten) vanuit Melvin. Als laatste gaan we sturen op de datakwaliteit in het proces rondom wegwerkzaamheden. 

Als mensen na het lezen behoefte hebben aan meer informatie, waar kunnen ze dan terecht?

Bij vragen over Melvin kun je een e-mail sturen naar: info@ndw.nu of naar: mail@servicedeskndw.nu

Meepraten over de impact van data?

Word gratis lid van onze data communities, binnen 1 minuut heb je een account aangemaakt en praat je mee op: www.datacommunities.nl.