Terug naar overzicht

Impact story: Aquo-standaard

Impact-story | Created: 05-10-2021 | Aangepast: 23-10-2021

De Aquo-standaard maakt het voor alle waterbeheerders in Nederland mogelijk om gegevens over water eenduidig uit te wisselen. Het is een semantische standaard, dat wil zeggen dat het de betekenis van begrippen en gegevens en hun onderlinge relaties definieert.

Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en waar werk je?

Mijn naam is Stephany de Maaijer, ik ben wijzigingscoördinator voor de Aquo-standaard. Ik werk bij het Informatiehuis Water, een samenwerkingsprogramma van de provincies, Rijkswaterstaat en de waterschappen. De missie van het Informatiehuis Water is om informatie over water efficiënt en effectief te laten stromen tussen waterpartners en deze informatie beschikbaar te stellen aan derden.

Aan welke toepassing heb je gewerkt?

Bij het Informatiehuis Water werken we aan het beheer en onderhoud van de Aquo-standaard. De onderdelen van de standaard, die ook op data.overheid.nl staan, zijn de Aquo-domeintabellen en Aquo-begrippen. De domeintabellen bevatten de termen die in de uitwisseling gebruikt mogen worden. In Aquo-begrippen worden de definities gegeven. Daarnaast bevat de Aquo-standaard informatiemodellen die de relaties vastleggen. 

Voor wie heb je dat gedaan en waarom?

Voor iedereen die binnen de watersector gegevens geautomatiseerd uitwisselt. Uniforme schrijfwijze is hierbij een voorwaarde. 

Welk probleem los je daarmee op?

Door gebruik te maken van de Aquo-standaard, hanteert de gebruiker de afgesproken schrijfwijze voor het betreffende gegevenselement en weet iedereen wat daarmee bedoeld wordt. Zo wordt spraakverwarring voorkomen.

Wat betekent deze toepassing voor de gebruiker?

Door te conformeren aan de schrijfwijze in de Aquo-standaard, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig worden gecombineerd en gaat informatie dus makkelijker stromen.

Welke data gebruik je hiervoor?

De data van de Aquo-standaard bestaat uit begrippen en domeinwaarden die nodig zijn in het waterbeheer. Waterbeheerders geven bij het Informatiehuis Water aan welke waarden ze nodig hebben en hoe die gebruikt worden. Het Informatiehuis Water zorgt op basis daarvan dat de Aquo-standaard actueel blijft. 

Vervolgens gebruiken alle waterbeheerders in Nederland hun eigen data om gegevens aan te leveren voor bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn Water. Al deze gegevens worden volgens de Aquo-standaard uitgewisseld. 

"Een continue uitdaging is om consensus te krijgen bij wijzigingsvoorstellen".

Elk project kent ook uitdagingen. Waar liep jij tegenaan?

Het beheer van een standaard is een doorlopend proces. De Aquo-standaard is altijd in ontwikkeling.  Een continue uitdaging is om consensus te krijgen bij wijzigingsvoorstellen.

Wat kan Data.Overheid.nl voor je betekenen? Waar heb je behoefte aan?

Vermelding op data.overheid.nl vergroot de aandacht voor de Aquo-standaard. Hierdoor zijn de datasets nog beter te vinden voor iedereen in de watersector. 

Is er nog iets anders dat je over dit onderwerp kwijt wilt?

De Aquo-standaard staat op de lijst van verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Voor het beheer van de standaard hebben we het predicaat ‘Uitstekend beheer’ gekregen. Dit betekent dat nieuwe versies van de standaard zonder review geaccepteerd worden door het Forum Standaardisatie. 

Als mensen na het lezen behoefte hebben aan meer informatie, waar kunnen ze dan terecht?

Op www.aquo.nl. Vindt u daar niet wat u zoekt, dan kunt u contact opnemen met de servicedesk van het Informatiehuis Water, via: servicedesk@ihwl.nl

Meepraten over de impact van data?

Word gratis lid van onze data communities, binnen 1 minuut heb je een account aangemaakt en praat je mee op: www.datacommunities.nl.