Terug naar overzicht

Webinar over natuurdata: wat kunnen we ermee?

Evenementen | Aangemaakt: 11-05-2023 | Aangepast: 11-05-2023

Vrijdag 26 mei 10.00 – 11.00 uur

Tijdens het webinar over natuurdata laten verschillende experts zien wat natuurdata precies zijn, hoe ze worden verzameld, gestructureerd, gecontroleerd en opgeslagen. Er is daarbij aandacht voor de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Daarnaast gaan we in op hoe Rode Lijsten worden berekend en hoe de gunstige staat van instandhouding van soorten en habitats wordt bepaald.

Dit webinar is een samenwerking tussen LNV, BIJ12, WUR, CBS, OU en SoortenNL en heeft als doel om inzicht te geven in de keten van de totstandkoming van natuurdata voor wie daar interesse in of vragen over heeft.

Meld je hier aan.