Gebruikersbijeenkomst 22 november 2019 van data.overheid.nl

Gebruikersbijeenkomst 22 november 2019 van data.overheid.nl

Op vrijdag  22 november a.s. vindt er weer een gebruikersbijeenkomst plaats.

Deze bijeenkomst is interessant voor data-eigenaren, data-gebruikers en iedereen die professioneel of uit interesse bezig is met (open)overheidsdata. Tijdens deze middag is er genoeg ruimte voor interactie en het uitwisselen van tips, ervaringen en ideeën.

Verslag gebruikersbijeenkomst 16 maart 2018

Verslag gebruikersbijeenkomst 16 maart 2018

Op vrijdag 16 maart 2018 organiseerde data.overheid.nl de eerste gebruikersbijeenkomst van 2018. Een bijeenkomst waar veel animo voor was, gezien de vele aanmeldingen die er waren. De goede opkomst laat zien dat er veel belangstelling is voor de ontwikkelingen in het (open) data landschap. Er stonden dan ook interessante onderwerpen op het programma!

Ontwikkelingen data.overheid.nl

Verslag gebruikersbijeenkomst 22 juni 2018

Verslag gebruikersbijeenkomst 22 juni 2018

Vrijdagmiddag 22 juni vond de 2e gebruikersbijeenkomst in 2018 plaats van data.overheid.nl. Ditmaal was er voorafgaand aan het middagprogramma een workshop gepland ‘aansluiten op data.overheid.nl’. Deze workshop was bedoeld om meer ruimte te bieden om inhoudelijk in te gaan op de thema’s die spelen bij het aansluiten op het portaal.

Verslag gebruikersbijeenkomst 23 november 2018

Verslag gebruikersbijeenkomst 23 november 2018

Op vrijdag 23 november 2018 hield het Nationaal dataportaal van de Nederlandse overheid, data.overheid.nl, haar laatste gebruikersbijeenkomst van dit jaar. De bijeenkomst was goed bezocht. Het publiek was zeer divers van rijksoverheid tot academici, van decentrale overheden tot de gebruikers van data van de overheid. Een bijeenkomst waarin, zoals vanouds, veel praktische informatie over data met elkaar werd uitgewisseld.

Verslag gebruikersbijeenkomst 12 april 2019

Verslag gebruikersbijeenkomst 12 april 2019


Op vrijdag 12 april 2019 hield het Nationaal dataportaal van de Nederlandse overheid, data.overheid.nl, haar eerste gebruikersbijeenkomst in het jaar 2019. De bijeenkomst was goed bezocht. Het publiek was zeer divers van rijksoverheid tot academici, van decentrale overheden tot de gebruikers van data van de overheid. Een bijeenkomst waarin, zoals vanouds, veel praktische informatie over data met elkaar werd uitgewisseld.