Begrippenkader

Op het portaal worden veelal diverse begrippen gehanteerd. Op deze pagina treft u meer uitleg bij deze begrippen aan.

Mocht u een begrip missen of heeft u een vraag over een bepaald begrip, neem dan gerust contact met ons op via data@koop.overheid.nl.