Datasets

1 dataset

 • This table shows the supply of electricity. Consumption of electricity is calculated from the supply variables. The supply of electricity primarily includes production plus imports minus exports. The ...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 09/26/2022 - 00:00
  Theme:
  • Energy
 • This table shows the supply and the consumption of hard coal, lignite + BKB (Braunkohlenbriketts) and coke-oven cokes. Supply is calculated as production plus recovered products plus imports minus exp...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 09/26/2022 - 00:00
  Theme:
  • Energy
 • Deze tabel geeft het aanbod van elektriciteit weer. Uit het aanbod wordt het verbruik berekend. Het aanbod van elektriciteit betreft de productie plus invoer minus uitvoer. Het grootste deel van de ge...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 09/26/2022 - 00:00
  Theme:
  • Energy
 • Deze tabel bevat cijfers over het aanbod en verbruik van steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes. De berekening van het aanbod is: productie plus herwonnen producten plus invoer mi...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 09/26/2022 - 00:00
  Theme:
  • Energy
 • Services zonder versienummer kunnen en worden continu aangepast en dus niet via releases.Wanneer afnemers van deze services gebruik maken, werken zij altijd met de laatste versie van de service.(NB) A...

  Data owner: Prorail (Rijk)
  Updated: 09/24/2022 - 00:00
  Theme:
  • Railway
 • Zie de maandelijkse IND publicatie ‘AsylumTrends’ voor een inhoudelijke toelichting op de data in deze dataset. De ‘Asylum Trends’ is te downloaden van de site www.IND.nl Bij het interpreteren van de ...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
  Updated: 09/23/2022 - 00:00
  Theme:
  • Immigration to the Netherlands
 • Zie de maandelijkse IND publicatie ‘AsylumTrends’ voor een inhoudelijke toelichting op de data in deze dataset. De ‘Asylum Trends’ is te downloaden van de site www.IND.nl Bij het interpreteren van de ...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
  Updated: 09/23/2022 - 00:00
  Theme:
  • Immigration to the Netherlands
 • Deze tabel bevat cijfers over de instromers in het middelbaar beroepsonderwijs per leerweg en naar niveau. Verder is een uitsplitsing mogelijk naar persoonskenmerken, mbo sector en de maatschappelijke...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 09/23/2022 - 00:00
  Theme:
  • Vocational education
 • This table contains pump prices for motor fuels at petrol stations. Weighted average daily prices are published of petrol Euro95, diesel oil and LPG including VAT and excise duties. These daily prices...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 09/22/2022 - 00:00
  Theme:
  • Economy
 • Deze tabel bevat pompprijzen van motorbrandstoffen. Er worden gewogen gemiddelde dagprijzen gepubliceerd van benzine Euro95, dieselolie en LPG inclusief BTW en accijns. Deze dagprijzen worden eens per...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 09/22/2022 - 00:00
  Theme:
  • Energy
  • Traffic

Filter your results