Dataset

Derdelanders, geweigerd aan de grens; nationaliteit

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/19/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Immigration to the Netherlands
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over het aantal derdelanders aan wie, aan de Schengenbuitengrens, de toegang tot Nederland is geweigerd.

Derdelanders zijn personen met een andere nationaliteit dan die van één van de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. Ook staatlozen worden tot de derdelanders gerekend.

De gegevens zijn samengesteld ten behoeve van de Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2022 zijn definitief en de cijfers over 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per april 2024: De voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In april 2025 komen de cijfers over 2024 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82268NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82268NED

Niet-Nederlanders aan wie de toegang tot Nederland is geweigerd nationaliteit en periode

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82268NED

Niet-Nederlanders aan wie de toegang tot Nederland is geweigerd nationaliteit en periode