Dataset

Derdelanders; illegale aanwezigheid vastgesteld; nationaliteit '08-'11

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/19/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Immigration to the Netherlands
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over het aantal in Nederland aangehouden derdelanders van wie de illegale aanwezigheid is vastgesteld.

Derdelanders zijn personen met een andere nationaliteit dan die van één van de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland Liechtenstein of Zwitserland. Ook staatlozen worden tot de derdelanders gerekend. In verband met een onderzoek naar de beste beschikbare brongegevens en in afwachting van nieuwe richtlijnen van Eurostat (het statistisch bureau van de Europese Unie) is deze tabel stopgezet. Zodra er nieuwe richtlijnen zijn zal deze reeks opnieuw worden opgestart.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008 tot en met 2011.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 november 2017 Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82266NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82266NED

Derdelanders van wie de illegale aanwezigheid is vastgesteld nationaliteit, leeftijd en geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82266NED

Derdelanders van wie de illegale aanwezigheid is vastgesteld nationaliteit, leeftijd en geslacht