Dataset

Indicatoren Verkeersveiligheid (Mobiliteit)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Utrecht (Gemeente)
Updated 08/15/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
 • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Beschrijving

Utrecht in Cijfers is de online databank van de gemeente Utrecht. Hier publiceert de afdeling Onderzoek & Advies cijfers over de stad Utrecht en de Utrechtse wijken en buurten. Met Utrecht in Cijfers willen we alle geïnteresseerden in Utrecht laten zien hoe het feitelijk met Utrecht gaat. Utrecht in Cijfers is opgedeeld in thema's.

Binnen het thema 'Verkeersveiligheid (Mobiliteit)' vindt u informatie over de volgende 19 'indicatoren':

 • % (bijna) nooit last van gevaarlijk verkeersgedrag
 • % (zeer) ontevreden over de hoeveelheid plekken om veilig over te steken
 • % (zeer) tevreden over de hoeveelheid plekken om veilig over te steken
 • % dat (zeer) ontevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt
 • % dat (zeer) tevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt
 • % gemeente treedt voldoende op tegen foutparkeren van auto's
 • % gemeente treedt voldoende op tegen foutparkeren van fietsen
 • % neutraal over de hoeveelheid plekken om veilig over te steken
 • % soms last van gevaarlijk verkeersgedrag
 • % vaak last van auto's/bussen die te dicht langs de stoep rijden in de buurt
 • % vaak last van beperkte toegankelijkheid van bus- en tramhaltes in de buurt
 • % vaak last van geparkeerde fietsen in de buurt
 • % vaak last van geparkeerde fietsen op de stoep in de buurt (2018)
 • % vaak last van gevaarlijk verkeer in de buurt
 • % vaak last van gevaarlijk verkeersgedrag
 • % vaak last van onveilig parkeren in de buurt
 • % verkeersproblematiek in ruime zin (incl. verkeersoverlast)
 • bewonersmeldingen verkeer
 • bewonersmeldingen verkeer, per 1000 inwoners

Aantal indicatoren

Aantal indicatoren onder dit thema: 19

Bron

Onderzoek & Advies, gemeente Utrecht, Inwonersenquête

Gerelateerde datasets

Andere datasets die binnen dit thema vallen:

 • Indicatoren Auto (Mobiliteit)
 • Indicatoren Bereikbaarheid (Mobiliteit)
 • Indicatoren Fiets (Mobiliteit)
 • Indicatoren Openbaar vervoer (Mobiliteit)

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Databank

XLSX CC-BY (4.0)

Op verschillende plekken in het dashboard vindt u een link naar de databank van Utrecht in Cijfers. In de databank vindt u een overzicht van alle cijfers. Het gaat dus om meer cijfers dan in de dashboards te vinden zijn. U kunt de databank vinden bovenaan de homepagina bij ‘Databank’ of via de knop onderaan de dashboards ‘Utrecht in Cijfers databank’. In de databank kunt u zelf cijfers samenstellen, bijvoorbeeld op wijkniveau. Achter het tabblad 'Over' is eventueel een handleiding te vinden bij het gebruik van de dashboards en databank. Gegevens in de databank zijn te downloaden als CSV, Excel, PDF, Word, XML of OpenOffice Calc-bestand en figuren tevens als PNG, JPG, GIF, BMP, EMF of PPT.

Documentation

Dashboard Mobiliteit

Unknown CC-BY (4.0)
Download: https://utrecht.incijfers.nl/dashboard/dashboard2020/mobiliteit

Op de homepagina van Utrecht in Cijfers ziet u vier hoofdthema’s Bevolking & bestuur (rood), Fysieke leefomgeving (groen), Economie & inkomen (blauw) en Sociale leefomgeving (geel). Elk hoofdthema bevat een aantal onderwerpen. Bij Bevolking & bestuur gaat het bijvoorbeeld om de onderwerpen bevolking, bewonersparticipatie en dienstverlening. Wanneer u met de muis over het icoon ‘i’ gaat of klikt op dit icoon, verschijnt meer informatie over dat onderwerp. Achter het tabblad 'Over' is eventueel een handleiding te vinden bij het gebruik van de dashboards en databank. Gegevens en figuren in de dashboards zijn te downloaden als PNG, Excel of CSV.