Dataset

Mobiliteit van werknemers; kenmerken mobiliteit, 4e kw. 2016-3e kw. 2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de aandelen van verschillende vormen van in- en uitstroom. De aandelen zijn een percentage van de totale mobiliteit van werknemers in de sector zorg en welzijn zonder Universitair Medische Centra (UMC). De peildatum voor de cijfers is de laatste dag van ieder kwartaal. De cijfers zijn ingedeeld naar verschillende branches in de sector zorg en welzijn. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar regio (landsdeel, provincie, RegioPlus-arbeidsmarktregio). Werknemers worden geteld als het aantal unieke personen binnen een branche dat pensioen opbouwt bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De cijfers in deze tabel zijn afkomstig van PFZW. UMC's nemen geen deel in dit pensioenfonds. Data aangaande deze instellingen ontbreekt op dit moment, daarmee ontbreken op dit moment de totalen voor de sector zorg en welzijn in deze tabel. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar van: 4e kwartaal 2016 tot en met 3e kwartaal 2018.

Status van de cijfers: De cijfers over de 2 meest recente kwartalen in de tabel zijn zéér voorlopig. Alle andere cijfers zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juli 2019: Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel is opgevolgd door de nieuwe tabellen (zie paragraaf 3).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24051NED

mobiliteit, instroom, uitstroom mobiliteit, branche

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24051NED

mobiliteit, instroom, uitstroom mobiliteit, branche