Dataset

Mobiliteit werknemers zorg en welzijn; kenmerken mobiliteit, 2014-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de mobiliteit op de arbeidsmarkt voor de branches in zorg en welzijn breed; dit is een samentelling van alle branches in de zorg en welzijn. De getoonde percentages zijn een jaargemiddelde waarbij voor ieder jaar de laatste vrijdag voor kerst als peildatum wordt gehanteerd. De berekeningen hebben betrekking op hoofdbanen van werknemers. In deze tabel zijn cijfers over mobiliteit op de arbeidsmarkt voor de branches in zorg en welzijn smal niet opgenomen. Kinderopvang wordt niet tot de arbeidsmarkt zorg en welzijn gerekend wanneer er sprake is van de branches in zorg en welzijn smal. Als gevolg hiervan hebben de cijfers over mobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal betrekking op een andere populatie dan gegevens over zorg en welzijn breed. Cijfers over verschillende populaties worden niet in dezelfde tabel gepubliceerd. De cijfers over de arbeidsmarkt in zorg en welzijn smal worden als aanvullende statistische dienst beschikbaar gesteld (voor cijfers hierover zie paragraaf 3). Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar van 2014 tot en met 2016:

Status van de cijfers: De cijfers over 2014 en 2015 zijn definitief. De cijfers over 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de cijfers over 2016 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juli 2019: Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel is opgevolgd door de nieuwe tabellen (zie paragraaf 3).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24023NED

hoofdbaan, mobiliteit, azw mobiliteit, branche

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24023NED

hoofdbaan, mobiliteit, azw mobiliteit, branche