Dataset

Mobiliteit van werknemers; AZW (breed), kenmerken mobiliteit, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 22/06/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat cijfers over de kenmerken van mobiliteit binnen, naar en vanaf de arbeidsmarkt zorg en welzijn breed; dit is een samentelling van alle branches in de zorg en welzijn. De peildatum van de cijfers is de laatste dag van ieder kwartaal, met uitzondering van het 4e kwartaal. In het 4e kwartaal wordt de laatste vrijdag voor Kerst als peildatum genomen. Voor het bepalen van het type mobiliteit wordt de populatie in een kwartaal vergeleken met de populatie in hetzelfde kwartaal één jaar eerder. Indien de werknemer op één van beide peildata niet werkzaam was in zorg en welzijn en op het andere wel, is er sprake van mobiliteit. Hierdoor worden werknemers die niet iedere maand werken in zorg en welzijn, zoals werknemers met een flexibele arbeidsrelatie of werknemers met een nul-urencontract, vaker aangemerkt als mobiel. De cijfers zijn ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS en uitgesplitst naar AZW-branches, land, landsdeel, provincie, RegioPlus-arbeidsmarktregio's en verschillende typen van mobiliteit voor zowel in- als uitstroom. De berekeningen hebben betrekking op hoofdbanen van werknemers. Voor het vaststellen van de regio is uitgegaan van de woongemeente van de werknemer. In deze tabel worden cijfers gepresenteerd over stromen op de arbeidsmarkt voor de branches in zorg en welzijn breed. Dit betekent dat cijfers over stromen op de arbeidsmarkt voor de branches in zorg en welzijn smal niet zijn opgenomen (voor een verwijzing naar deze cijfers zie paragraaf 3). De arbeidsmarkt voor zorg en welzijn smal houdt in dat de branche kinderopvang niet wordt meegenomen. Als gevolg hiervan hebben de cijfers over stromen op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal betrekking op een andere populatie dan cijfers over zorg en welzijn breed. Cijfers over verschillende populaties worden niet in dezelfde tabel gepubliceerd. De cijfers over de arbeidsmarkt in zorg en welzijn smal worden in een eigen tabel gepresenteerd. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: Eerste kwartaal 2010

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn voorlopig. Zolang de cijfers voorlopig zijn kunnen er minimale verschillen optreden. Zowel instroom als uitstroom wordt onderverdeeld naar verschillende categorieën. Bij de indeling in categorieën wordt een rangorde aangehouden. Een werknemer wordt steeds maar in één categorie ingedeeld. Bij instroom wordt de volgende rangorde aangehouden: herintreders, zij-instromers en daarna overig. Bij uitstroom wordt de volgende rangorde aangehouden: uitstroom naar een baan in een overige sector buiten AZW, uitkering, zelfstandige, pensioen en overig. Voor uitstroom naar een uitkering, uitstroom naar zelfstandige en uitstroom naar pensioen geldt dat informatie met vertraging beschikbaar komt. In dat geval worden werknemers eerst ingedeeld in de op dat moment bekende categorieën. Bij een latere update worden werknemers opnieuw ingedeeld in de categorieën en worden de cijfers bijgesteld.

Wijzigingen per 20 mei 2021: De tabel is aangevuld met cijfers over het 4e kwartaal 2020. Eerdere cijfers zijn bijgesteld als gevolg van het gebruik van nieuwe, recentere bronnen. De koppeling met het woonadres van een werknemer is verbeterd. Als gevolg hiervan zijn er meer werknemers toe te delen aan een regio en daalt het aantal werknemers in de regio 'Niet in te delen'. Het totaal aantal werknemers en het totaal aantal arbeidsmobiele werknemers blijft ongewijzigd.

Wijzigingen per 27 augustus 2020: De tabel is aangevuld met cijfers over het 1e kwartaal 2020. Eerdere cijfers zijn bijgesteld als gevolg van het gebruik van nieuwe, recentere bronnen. Daarnaast is vanaf nu nu de samengenomen AZW branche 'Ziekenhuizen, UMC's, ov. med. spec. zorg' uitgesplitst in de branches 'Universitair medische centra' en 'Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg' op regionaal niveau. Dit vanwege toestemming van de NFU om cijfers over UMC's op regionaal niveau te tonen. Voorheen waren deze branches alleen los te zien voor landelijke cijfers in de tabel 'Mobiliteit van werknemers; AZW (breed), kenmerken mobiliteit, 2010-2019' (zie paragraaf 3), welke nu is stopgezet. Als gevolg van het splitsen van de branches Universitair medische Centra en Ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg komen de aantallen in de categorieën 'in-/uitstroom: binnen de branche' en 'in/uitstroom: binnen zorg en welzijn' niet overeen met hoe de som van deze categorieën voor 'Ziekenhuizen, UMC's, ov. med. spec. zorg' voorheen werd weergegeven in deze tabel.

Wijzigingen per 28 mei 2020: De tabel is aangevuld met cijfers over het 4e kwartaal 2019. Eerdere cijfers zijn bijgesteld als gevolg van het gebruik van nieuwe, recentere bronnen. Daarnaast is het aantal categorieën voor uitstroom uitge...

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24064NED

Arbeidsmobiliteit: werknemers AZW-branches, kenmerken mobiliteit, regio

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24064NED

Arbeidsmobiliteit: werknemers AZW-branches, kenmerken mobiliteit, regio