Dataset

Indicatoren Aanbod openbare ruimte (Openbare ruimte & groen)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Utrecht (Gemeente)
Updated 06/06/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
 • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Beschrijving

Utrecht in Cijfers is de online databank van de gemeente Utrecht. Hier publiceert de afdeling Onderzoek & Advies cijfers over de stad Utrecht en de Utrechtse wijken en buurten. Met Utrecht in Cijfers willen we alle geïnteresseerden in Utrecht laten zien hoe het feitelijk met Utrecht gaat. Utrecht in Cijfers is opgedeeld in thema's.

Binnen het thema 'Aanbod openbare ruimte (Openbare ruimte & groen)' vindt u informatie over de volgende 11 'indicatoren':

 • % ouders van kinderen onder de 12 jaar, tevreden over speelgelegenheden in de buurt
 • aandeel tevredenheid over het park in de buurt: tevreden
 • bomen
 • bomen per 1.000 inwoners
 • gebruiksgroen in m2
 • Oppervlakte m2 groen per huishouden
 • tevredenheid groen in de buurt
 • tevredenheid over jongerenvoorzieningen in de buurt
 • tevredenheid over speelgelegenheid in de buurt
 • tevredenheid over verlichting in de buurt
 • tevredenheid park in de buurt

Aantal indicatoren

Aantal indicatoren onder dit thema: 11

Bron

gemeente Utrecht; Onderzoek & Advies, gemeente Utrecht, Inwonersenquête; Stadswerken, gemeente Utrecht

Gerelateerde datasets

Andere datasets die binnen dit thema vallen:

 • Indicatoren Staat openbare ruimte (Openbare ruimte & groen)

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Dashboard Openbare ruimte & groen

Unknown CC-BY (4.0)

Op de homepagina van Utrecht in Cijfers ziet u vier hoofdthema’s Bevolking & bestuur (rood), Fysieke leefomgeving (groen), Economie & inkomen (blauw) en Sociale leefomgeving (geel). Elk hoofdthema bevat een aantal onderwerpen. Bij Bevolking & bestuur gaat het bijvoorbeeld om de onderwerpen bevolking, bewonersparticipatie en dienstverlening. Wanneer u met de muis over het icoon ‘i’ gaat of klikt op dit icoon, verschijnt meer informatie over dat onderwerp. Achter het tabblad 'Over' is eventueel een handleiding te vinden bij het gebruik van de dashboards en databank. Gegevens en figuren in de dashboards zijn te downloaden als PNG, Excel of CSV.

Downloads

Databank

XLSX CC-BY (4.0)

Op verschillende plekken in het dashboard vindt u een link naar de databank van Utrecht in Cijfers. In de databank vindt u een overzicht van alle cijfers. Het gaat dus om meer cijfers dan in de dashboards te vinden zijn. U kunt de databank vinden bovenaan de homepagina bij ‘Databank’ of via de knop onderaan de dashboards ‘Utrecht in Cijfers databank’. In de databank kunt u zelf cijfers samenstellen, bijvoorbeeld op wijkniveau. Achter het tabblad 'Over' is eventueel een handleiding te vinden bij het gebruik van de dashboards en databank. Gegevens in de databank zijn te downloaden als CSV, Excel, PDF, Word, XML of OpenOffice Calc-bestand en figuren tevens als PNG, JPG, GIF, BMP, EMF of PPT.