Dataset

RWZI

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
Updated 02/19/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Een inrichting waar het rioolwater wordt gezuiverd tot effluentkwaliteit dat geloosd mag worden op het oppervlakte water

Toelichting

Er kan ook slibverwerking plaatsvinden op een rioolwaterzuiveringsinstallatie

Herkomst definitie: Aquo

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

RWZI ArcGIS Map Service

JSON CC-0 (1.0)

RWZI Feature Service

RWZI CSV

CSV CC-0 (1.0)

RWZI Feature Service

Preview

RWZI KML

KML CC-0 (1.0)

RWZI Feature Service

RWZI Shapefile

SHAPE CC-0 (1.0)

RWZI Feature Service