Dataset

RWZI

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Drents Overijsselse Delta
Bijgewerkt 10/04/2021
License CC-0 (1.0)
  • Description
  • Webservice (1)
  • Download (3)
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Definitie

Een inrichting waar het rioolwater wordt gezuiverd tot effluentkwaliteit dat geloosd mag worden op het oppervlakte water

Toelichting

Er kan ook slibverwerking plaatsvinden op een rioolwaterzuiveringsinstallatie

Herkomst definitie: Aquo

Contactinformatie
Naam: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Email: info@wdodelta.nl
Website: https://www.wdodelta.nl/

Webservice

RWZI ArcGIS Map Service

Webservice JSON CC-0 (1.0)

http://services6.arcgis.com/BZiPrSbS4NknjGsQ/arcgis/rest/services/RWZI_opendata/FeatureServer

RWZI Feature Service

Download

RWZI CSV

Download CSV CC-0 (1.0)

RWZI Feature Service

Preview

RWZI KML

Download KML CC-0 (1.0)

RWZI Feature Service

RWZI Shapefile

Download SHAPE CC-0 (1.0)

RWZI Feature Service