Datasets

1 dataset

 • Dataset

  RWZI

  Een inrichting waar het rioolwater wordt gezuiverd tot effluentkwaliteit dat geloosd mag worden op het oppervlakte waterToelichtingEr kan ook slibverwerking plaatsvinden op een rioolwaterzuiveringsins...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 10/10/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water

Filter your results