Dataset

Armoede

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Updated 12/08/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat tabellen over armoede, minimahuishoudens, WSM - wettelijk sociaal minimum en de bijstand. In de dataset zijn de stadsdeelrapportages van de Amsterdamse armoedemonitor opgenomen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Stadsdeelrapportage Amsterdamse Armoedemonitor 2022

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Ontwikkeling armoede in Amsterdam en Amsterdamse minima in beeld - Achtergrondtabellen Armoedemonitor 2022

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Bereik Amsterdamse armoederegelingen - Achtergrondtabellen Armoedemonitor 2022

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Stadsdeelrapportage Amsterdamse Armoedemonitor 2021

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Stadsdeelrapportage Amsterdamse Armoedemonitor 2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Aantal en percentage personen met inkomen als zzp'er als belangrijkste inkomensbron dat onderdeel is van een minimahuishouden, naar stadsdeel, 2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Stadsdeelrapportage Amsterdamse Armoedemonitor 2019

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Tabellen minima op basis van 120% en 130% SM Amsterdamse Armoedemonitor 2019

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Stadsdeelrapportage Amsterdamse Armoedemonitor 2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Amsterdammers in minimahuishoudensinkomen naar migratieachtergrond en leeftijd, 2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown