Dataset

Terug van buitenspel, evaluatie Armoedepact

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 04/29/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit onderzoek beschrijft de effecten van het Armoedepact voornamelijk vanuit de optiek van een aantal bij het pact betrokken instellingen. De opbouw heeft een vergelijkbare thematische structuur als die van het Armoedepact zelf: Per thema worden de effecten beschreven die de bijbehorende gemaakte afspraken vooralsnog hebben opgeleverd. Er is gekozen voor een kwalitatieve aanpak voor de evaluatie van dit project. Door middel van interviews worden de effecten van de gemaakte afspraken in kaart gebracht. Ook wordt aangegeven wat eventueel nog ontbreekt en wordt gekeken hoe aan die aanvullingen vorm kan worden gegeven.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Terug van buitenspel, 2008

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: K. Kloosterman; N. Rambharos

Opdrachtgever: gem. Groningen, Sociale Zaken en Werk