Dataset

Kinderen met kans op armoede; regio's, 2006-2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 09/27/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over kinderen van 0 tot 18 jaar die kans hebben om op te groeien in armoede. De cijfers in de tabel zijn afkomstig van het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO). Het RIO richt zich op particuliere huishoudens met een inkomen gedurende 52 weken. In de tabel is deze doelpopulatie uitgesplitst naar kinderen in verschillende leeftijdscategorieën in meerpersoonshuishoudens. Deze meerpersoonshuishoudens hebben een inkomen gedurende 52 weken ontvangen, waarvan de hoogte maximaal 120% van het sociaal minimum bedraagt. De cijfers zijn uit te splitsen in verschillende regionale indelingen. Bij de regionale indeling naar gemeente wordt de gemeentelijke indeling per 1 januari van het jaar volgend op het verslagjaar gehanteerd.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Status van de cijfers De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 maart 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20015ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20015ned

Kinderen met kans op armoede, minderjarige kinderen Sociaal minimum, laag inkomen, lage-inkomensgrens

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20015ned

Kinderen met kans op armoede, minderjarige kinderen Sociaal minimum, laag inkomen, lage-inkomensgrens