Dataset

Rapporten over het onderwijs

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Nijmegen (Gemeente)
Updated 06/15/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Onderwijs gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Stadsmonitor: onderwijs

HTML CC-0 (1.0)

https://swm2023-nijmegen.pcportal.nl/p56187/kerncijfers

Stand van zaken en ontwikkelingen op het vlak van onderwijs (aanbod en deelname, kwaliteit, talentontwikkeling en achterstandsbestrijding)

Downloads

Evaluatie gemengde scholen-beleid Nijmegen

PDF CC-0 (1.0)

Gaan Nijmeegse kinderen gemengd naar school, en wat is de bijdrage van de vier pijlers van het gemengde scholen beleid daarbij

Documentation

VSV factsheet regio Nijmegen

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/VSV_factsheet_2020.pdf

Een verzameling statistieken over vroegtijdig schoolverlaters in regio Nijmegen.

Evaluatie Leerlingvervoer 2018

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/Leerlingenvervoer_2019_infographic.pdf

Een evaluatie van het leerlingenvervoer in de regio nijmegen

Schoolwijzer 2010-2015

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/2016 plaatsingen schoolwijzer.pdf

Evaluatie van plaatsingen van drie schooljaren via de Schoolwijzer.

VVE-monitor

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/VVEmonitor definitief 24-3.pdf

Monitor over het gebruik van voorschoolse voorzieningen door 0-4 jarigen