Dataset

Rapporten over de veiligheid

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Nijmegen (Gemeente)
Updated 06/15/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Public order and safety
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Veiligheid gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Stadsmonitor: veiligheid

HTML CC-0 (1.0)

https://swm2023-nijmegen.pcportal.nl/p56190/kerncijfers

Stand van zaken en ontwikkelingen op het vlak van veiligheid (inbraak en diefstal, geweld, overlast en vernieling, cybercrime, veiligheidsbeleving)

Downloads

Peiling jaarwisseling, 2019

PDF CC-0 (1.0)

Hoe denken Nijmegenaren over het vieren van de jaarwisseling?