Dataset

Covid-19 rapportage van SARS-CoV-2 varianten in Nederland via de aselecte steekproef van RT-PCR positieve monsters in de nationale kiemsurveillance.

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 12/09/2021
License Geen open licentie
Publicity level Restricted
  • Description
  • Download (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dit bestand bevat de volgende aantallen:

  • Aantal per VOC en VOI gedetecteerd per week
  • Totaal aantal metingen, de noemer, per wekelijkse steekproef

Dit is gesplitst in de door de WHO (https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/) aangemerkte Variant of Concern (VOC) en Variant of Interest (VOI). De week waartoe een monster behoord is gebaseerd op de datum van bemonstering. De aantallen zijn gebaseerd op de aselecte steekproef afkomstig uit de kiemsurveillance, dit betekent dat samples behorend tot uitbraken niet geïncludeerd zijn in de data.

Het bestand is als volgt opgebouwd:

  • Een record per VOC en VOI aangemerkte SARS-CoV-2 variant per week.

Dit bestand wordt wekelijks op de dinsdag geüpdatet. De manier waarop deze informatie gegenereerd wordt is anders dan de snel-testen en PCR-testen. Er worden geavanceerdere machines gebruikt die een langere doorlooptijd hebben dan, bijvoorbeeld, de machines gebruikt voor PCR-testen. Door alle logistieke processen is het daarom niet haalbaar om een representatief beeld te vormen van de laatste twee weken: deze worden dan ook niet gerapporteerd. Aanvullend, het kiemsurveillance project is sinds oktober 2020 operationeel met een toenemend aantal wekelijkse monsters tot medio begin Januari 2021, daarom zijn oudere data niet beschikbaar.

Bij alle gerapporteerde data zijn de instructies, definities en voetnoten zoals vermeld op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus/varianten leidend. N.B.: Door internationaal veranderende stamnaam definities op basis van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht kunnen de records in de hier gepresenteerde data aangepast worden.

Beschrijving van de variabelen:

Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de wekelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVM data (data.rivm.nl). Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand voor het laatst is bijgewerkt door het RIVM. Schrijfwijze: YYYY-MM-DD hh:mm:ss. Date_of_statistics_week_start: De datum van de maandag - eerste dag van die week - waarvoor de aantallen per week worden gepresenteerd. De laatste dag van de week is de zondag. Schrijfwijze: YYYY-MM-DD. Variant_code: Wetenschappelijke naam van SARS-CoV-2 variant op basis van Pangolin nomenclature. Kan letters, cijfers, schuine strepen en punten bevatten. Variant_name: Actuele WHO label van SARS-CoV-2 variant. Bestaat enkel uit letters. ECDC_category: Geeft aan of het een Variant of Concern (VOC) of Variant of Interest (VOI) is. Voor meer info zie ook: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern. Sample_size: Toont de totale steekproefgrootte in de betreffende week aan. Bestaat enkel uit hele getallen. Variant_cases: Toont aan voor hoeveel gevallen uit de steekproef in de betreffende week de specifieke VOC of VOI gevonden is. Bestaat enkel uit hele getallen.

Contactinformatie
Name: RIVM/I&V/IDS
Email: kiemsurveillance@rivm.nl

Download

COVID-19_varianten.csv

Download ZIP Geen open licentie

COVID-19_varianten.csv

COVID-19_varianten.json

Download ZIP Geen open licentie

COVID-19_varianten.json