Dataset

Voortgangsrapportage woonwagenzaken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 05/03/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Per 1 september 2001 functioneert het gemeentelijk Bureau Woonwagenzaken, ondergebracht bij de dienst RO/EZ (het GBW).

Taakstelling van het GBW: zorg dragen voor de ontwikkeling en uitvoering van een samenhangend gemeentelijk beleid inzake woonwagenzaken, verwante woonvormen en de bewoners daarvan.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Voortgangsrapportage woonwagenzaken, 2008

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: gem. Groningen, Ruimtelijke Ordening / Economische Zaken

Opdrachtgever: gem. Groningen, Ruimtelijke Ordening / Economische Zaken