Dataset

Rapporten over de bereikbaarheid

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Nijmegen (Gemeente)
Updated 06/15/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Bereikbaarheid gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Stadsmonitor: bereikbaarheid

HTML CC-0 (1.0)

https://swm2023-nijmegen.pcportal.nl/p56186/kerncijfers

Stand van zaken en ontwikkelingen op het vlak van de bereikbaarheid (bereikbaarheid in en rond de stad, verkeersoverlast, vervoerswijzen en duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, parkeren)

Downloads

Obstakels op looproutes

PDF CC-0 (1.0)

Peiling onder het stadspanel over obstakels op looproutes

Documentation

Fiets- en wandelroute Goffertpark

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/Fiets_en_wandelroute_Goffertpark_nov14.pdf

De gemeente Nijmegen en de stadsregio Arnhem Nijmegen verbeteren fietsverbindingen tussen woon- en werklocaties. Een klein deel van de “snelfietsroute Nijmegen-Beuningen” is gepland door het Goffertpark (www.snelfietsroutenijmegenbeuningen.nl). Om de planvorming te ondersteunen is informatie verzameld over het huidig gebruik, en de ervaringen en opinies van gebruikers van dit deel van de route.

Fiets- en wandelroute Goffertpark (bijlage)

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/Fiets_en_wandelroute_Goffertpark_BIJLAGE_nov14.pdf

De gemeente Nijmegen en de stadsregio Arnhem Nijmegen verbeteren fietsverbindingen tussen woon- en werklocaties. Een klein deel van de “snelfietsroute Nijmegen-Beuningen” is gepland door het Goffertpark (www.snelfietsroutenijmegenbeuningen.nl). Dit zijn opinies van gebruikers van dit deel van de route.