Dataset

Rapporten over de cultuur

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Nijmegen (Gemeente)
Updated 10/16/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Cultuur en Cultureel Erfgoed gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Stadsmonitor: cultuur en cultureel erfgoed

HTML CC-0 (1.0)

https://swm2023-nijmegen.pcportal.nl/p56181/kerncijfers

Stand van zaken en ontwikkelingen op het vlak van cultuur (cultuurdeelname, bezoek culturele instellingen, cultuurproductie, cultureel erfgoed)

Downloads

Onderzoek naar de effectiviteit van de subsidie aan de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid 2015

PDF CC-0 (1.0)

Onderzoek naar wat de werkzaamheden van de bibliotheek opleveren.

Rapportage Evenementenjaar 2016

PDF CC-0 (1.0)

Peiling onder stadspanel over speciale evenementenjaar 2016.

Rapportage publieksonderzoeken podia

PDF CC-0 (1.0)

Hoe waarderen bezoekers van de grote podia het aanbod en aspecten van de accommodatie.

Effectmeting Goffertconcerten

PDF CC-0 (1.0)

Waar komen de bezoekers vandaan, hoe worden de concerten gewaardeerd en wat leveren ze op voor de stad.

Onderzoek onder amateurkunstverenigingen

PDF CC-0 (1.0)

Een najaar 2022 gehouden onderzoek om na te gaan hoe de amateurkunstverenigingen ervoor staan.

Effectmeting Vierdaagsefeesten 2022: rapportage

PDF CC-0 (1.0)

Rond de Vierdaagsefeesten 2022 is een effectmeting uitgevoerd om in beeld te krijgen wat de Vierdaagsefeesten betekenen voor Nijmegen. Daarbij is gekeken naar publiek, waardering voor het evenement, de economische impact en het effect op de (toeristische) aantrekkingskracht van Nijmegen. Naast de rapportage is een factsheet beschikbaar.

Effectmeting Vierdaagsefeesten 2022: factsheet

PDF CC-0 (1.0)

Rond de Vierdaagsefeesten 2022 is een effectmeting uitgevoerd om in beeld te krijgen wat de Vierdaagsefeesten betekenen voor Nijmegen. Daarbij is gekeken naar publiek, waardering voor het evenement, de economische impact en het effect op de (toeristische) aantrekkingskracht van Nijmegen. Naast de rapportage is een factsheet beschikbaar.

Effectmeting 4Daagse-intocht 2022: rapportage

PDF CC-0 (1.0)

Rond de 4Daagse-intocht 2022 is een effectmeting uitgevoerd om in beeld te krijgen wat de intocht betekent voor Nijmegen. Daarbij is gekeken naar publiek, waardering voor het evenement, de economische impact en het effect op de (toeristische) aantrekkingskracht van Nijmegen. Naast de rapportage is een factsheet beschikbaar.

Effectmeting 4Daagse-intocht 2022: factsheet

PDF CC-0 (1.0)

Rond de 4Daagse-intocht 2022 is een effectmeting uitgevoerd om in beeld te krijgen wat de intocht betekent voor Nijmegen. Daarbij is gekeken naar publiek, waardering voor het evenement, de economische impact en het effect op de (toeristische) aantrekkingskracht van Nijmegen. Naast de rapportage is een factsheet beschikbaar.

Documentation

effectmeting programma Verleden Verbeeld

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/Peiling Verleden Verbeeld(dec2015).pdf

Deze peiling onder het stadspanel geeft zicht op de bekendheid van en waardering voor bestaande initiatieven om het verleden van Nijmegen herkenbaar, zichtbaar en voelbaar te maken.

Internationale Vierdaagsemarsen, honderste editie

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/2016_Vierdaagsemarsen.pdf

Effectmeting Nijmeegse evenementenmonitor

Vierdaagsefeesten 2016

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/2016_Vierdaagsefeesten.pdf

Effectmeting Nijmeegse Evenementenmonitor

Peiling Jaarwisseling 2019

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/Peiling Jaarwisseling.pdf

Uitgevoerd onder Stadspanel, jongvolwassenen en leerlingen in het voortgezet onderwijs