Dataset

Leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs naar regionaal expertisecentrum - Ministerie van OCW

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 08/30/2020 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Secondary education
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs naar regionaal expertisecentrum (rec). Het aantal leerlingen wordt per hoofdvestiging en bevoegd gezag (schoolbestuur) gegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Landing page: http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/po/Leerlingenpo/Leerlingen_po/rec.asp

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Spatial data

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs naar regionaal expertisecentrum

XLS CC-0 (1.0)

Leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs naar regionaal expertisecentrum

Leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs naar regionaal expertisecentrum

CSV CC-0 (1.0)

Leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs naar regionaal expertisecentrum