Dataset

Gierzwaluwen stadsdeel Centrum

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Stadsdeel Centrum heeft in 2013 onderzoek laten doen naar de verblijfplaatsen van gierzwaluwen in de binnenstad. Ook is de werking van geplaatste nestvoorzieningen ge&eumlvalueerd. De nestplaatsen van gierzwaluwen worden door de Flora- en faunawet beschermd, maar de bescherming is lastig als niet goed bekend is waar de gierzwaluwen broeden. Daarom heeft het stadsdeel de opdracht gegeven om de verblijfplaatsen beter in kaart te brengen. De adresgegevens van de gevonden verblijfplaatsen zijn in deze kaart verwerkt.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Downloaden via maps.amsterdam.nl

CSV Publiek domein

unknown

Documentation

Weergave op kaart

HTML Publiek domein
Download: http://maps.amsterdam.nl/vogels/?LANG=nl

unknown