Leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs naar regionaal expertisecentrum - Ministerie van OCW

Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs naar regionaal expertisecentrum (rec). Het aantal leerlingen wordt per hoofdvestiging en bevoegd gezag (schoolbestuur) gegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/po/Leerlingenpo/Leerlingen_po/rec.asp
Last Updated December 21, 2018, 15:40 (UTC)
Created December 21, 2018, 15:40 (UTC)