Dataset

Hoofdvestigingen speciaal (basis)onderwijs - Ministerie van OCW

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 08/31/2020 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Primary education
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

De adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, bestaand uit soort instelling (sbao, so, vso), vestiging- en correspondentieadres, cluster, denominatie, bijhorend schoolbestuur en locatieaanduiding van de vestiging zoals x-y coördinaten en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio).

Landing page: http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/po/adressen/Adressen/speciaal.asp

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Spatial data

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Hoofdvestigingen speciaal (basis)onderwijs

XLS CC-0 (1.0)

Hoofdvestigingen speciaal (basis)onderwijs

Hoofdvestigingen speciaal (basis)onderwijs

CSV CC-0 (1.0)

Hoofdvestigingen speciaal (basis)onderwijs