Dataset

Innovatieprogramma Mooi Nederland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 03/25/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het doel van dit onderzoek is te verkennen wat het belang is van gebiedskwaliteiten voor ondernemers op bedrijventerreinen met een herstructureringsopgave. Herstructureringsopgaven bestaan onder andere uit het opknappen van verloederde openbare ruimten. Mogelijke (nieuwe) gebiedskwaliteiten na herstructurering zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: voorzieningen, zoals horeca en creches, en een aantrekkelijke visuele identiteit van het bedrijventerrein. Plekken, ook werkplekken, worden steeds meer gezien als een product, dat geconsumeerd wordt, en aan steeds meer lifestyle-eisen moet voldoen. Verder is profilering van bedrijventerreinen langs lijnen van ruimtelijke kwaliteit een nieuwe trend. Ook kan meer visuele gebiedskwaliteit van bedrijventerreinen bijdragen aan een grotere maatschappelijke acceptatie ervan.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Innovatieprogramma Mooi Nederland, 2010

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: A.J. Smit

Opdrachtgever: Ministerie van VROM