Dataset

Hondenbeleid (2011)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 03/25/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In de loop van het jaar 2009 ontstond op verschillende manieren hernieuwde aandacht voor het hondenbeleid in de gemeente Groningen. Op de wijkstemdag in één van de krachtwijken werd gestemd voor aanpak van hondenoverlast. Ook vanuit andere wijken werden er vragen over gesteld en de Christenunie diende inde gemeenteraad een Initiatiefvoorstel in.

Sinds 1 mei 2011 is nieuw hondenbeleid van kracht in de gemeente Groningen. Uitgangspunt was een zo goed mogelijke balans te bereiken tussen de belangen van honden en hondenbezitters enerzijds en van niet-hondenbezitters, planten en dieren anderzijds. Het doel van het nieuwe hondenbeleid is drieledig: betere communicatie met bewoners over de spelregels, meer uitlaat- en uitrengebieden en meer aandacht voor handhaving.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Hondenbeleid (2011)

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: gem. Groningen, Onderzoek en Statistiek; M. van Teerns; A. Stinissen

Opdrachtgever: Gemeente Groningen