Dataset

Slingertuinen bij monumentale boerenerven

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen
Bijgewerkt 10/05/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dit bestand bevat slingertuinen binnen de provincie Groningen. Slingertuinen zijn tuinen in Engelse landschapsstijl, die als voortuin voor monumentale boerderijen in Oost-Groningen, Midden Groningen en Noordoost Groningen voorkomen. Van deze slingertuinen worden naam boerderij, bouwjaar en de aanwezigheid van kenmerken als heuvel, vijver, gracht aangegeven. Dit bestand hangt samen met het bestand monumentale erven van Copijn uitgevoerd in Noordoost Groningen.

Contactinformatie
Naam: Afdeling Landelijk Gebied en Water, Provincie Groningen
Email: geoportaal@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/

Webservice

SlingertuinenMonumentaleBoerenerven

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/LandelijkGebied/Cultuurhistorie/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

LandelijkGebied_Cultuurhistorie:SlingertuinenMonumentaleBoerenerven

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/LandelijkGebied/Cultuurhistorie/MapServer/WFSServer

OGC:WFS