Dataset

Bijzondere, beschermde of monumentale bomen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Oss
Updated 08/30/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Bomen in eigendom van de gemeente Oss. Bevat enkel de zogenaamde “bijzondere bomen”, dat zijn bijvoorbeeld monumentale, toekomst en waardevolle bomen.

Per boom is tevens de standplaats bekend (de ondergrond waar de boom in staat), de fase waarin een boom zich bevindt, de boomsoort in het Nederlands en Latijns net als het jaar waarin de boom is aangelegd.

Het ontwikkelingsstadium waarin een boom zich bevindt is beschreven in het zogenaamde “Handboek Bomen” van het Norminstituut bomen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Bijzondere, beschermde of monumentale bomen

ArcGIS Map Preview CC-BY (4.0)

Bijzondere bomen op de kaart