Dataset

Bedrijven

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Updated 10/10/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat tabellen over bedrijfsvestigingen, werkzame personen, arbeidsplaatsen en ondernemers.

Voor cijfers over bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de vier grote steden (G4) en Nederland, kunt u terecht bij StatLine - de databank van het CBS en het werkgelegenheidsregister LISA.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Indeling secties samengesteld uit SBI 2008 code van het Centraal Bureau voor de Statistiek

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Vestigingen en de hierin werkzame personen naar secties, 1 januari 2016-2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Vestigingen en de hierin werkzame personen naar secties en grootteklassen, 1 januari 2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Vestigingen en de hierin werkzame personen naar secties, geslacht en arbeidsduur per week, 1 januari 2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Startende ondernemers naar secties, 2015-2019

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Bedrijfsvestigingen 22 gebieden en stadsdelen, 1 januari 2016-2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Bedrijfsvestigingen 22 gebieden en stadsdelen naar hoofdfunctie, 1 januari 2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Bedrijfsvestigingen 22 gebieden en stadsdelen naar sectoren, 1 januari 2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Werkzame personen 22 gebieden en stadsdelen, 1 januari 2016-2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Werkzame personen 22 gebieden en stadsdelen naar hoofdfunctie, 1 januari 2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Werkzame personen 22 gebieden en stadsdelen naar sectoren, 1 januari 2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Startende ondernemers 22 gebieden en stadsdelen, 2015-2019

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Bedrijfsvestigingen en werkzame personen naar buurten, 1 januari 2016-2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Bedrijfsvestigingen en werkende personen buurten naar sectoren, 1 januari 2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Startende ondernemers naar buurten, 2013-2019

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) naar secties en stadsdelen , 1 januari 2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Vestigingen naar secties en stadsdelen, 1 januari 2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Werkzame personen naar secties en stadsdelen, 1 januari 2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Vestigingen en de hierin werkzame personen naar stadsdelen en grootteklassen, 1 januari 2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Vestigingen en de hierin werkzame personen naar stadsdelen, 1 januari 2016-2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Groei arbeidsplaatsen per stadsdeel, 1 januari 2020 t.o.v. 2019 (procenten)

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Startende ondernemers naar stadsdelen, 2015-2019

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Bedrijfsvestigingen, 1 januari 2016-2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Bedrijfsvestigingen naar hoofdfunctie, 1 januari 2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Bedrijfsvestigingen naar sectoren, 1 januari 2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Werkzame personen, 1 januari 2016-2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Werkzame personen naar hoofdfunctie, 1 januari 2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Werkzame personen naar sectoren, 1 januari 2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Startende ondernemers, 2015-2019

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Bedrijfsvestigingen, 1 januari 1999-2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Werkzame personen, 1 januari 1999-2020

XLSX CC-BY (4.0)

unknown